“Tillykke – Scaniro A/S – med at gennemføre Klimaklar SMV rådgivningsforløb, der styrker jeres vækst og konkurrenceevne gennem Co2-beregning, klimastrategi og klimakommunikation.”

Underskrevet i april 2021 af Jacob Kjeldsen, chef for Fremstillingsindustrien i DI på vegne af:


Fremstillingsindustrien
DI / Dansk Industri
Viegand Maagøe
Global Compact – Network Denmark
Axcel Future – Erhvervslivets Tænketank
Aalborg Universitet – Institut for Planlægning
Industriens Fond