Greenhouse Gas Control

Greenhouse Gas Protocol beskriver arbejdet med at registrere CO2-aftryk både i upstream og downstream – dvs. såvel før som efter Scaniros egen produktion i værdikæden.GHGP er den mest anvendte internationale standard for CO2 opgørelse og beregning af virksomhedens udledning af klimagasser – og registrerer de forbedringer (reduktioner), som vi løbende foretager.

Scope 1: Direkte udledninger i egen produktion, herunder transport.
Scope 2: Indirekte udledninger fra forsyningen af energi til virksomheden, dvs. strøm og varme.
Scope 3 – Upstream: Udledninger fra udvinding og forarbejdning af råmaterialer og indkøb.
Scope 3 – Downstream: Udledninger fra slutkunde forbrug.

Gennemsigtighed og registrérbare CO2-aftryk

Med Greenhouse Gas Protocol bliver eksempelvis gennemsigtighed og registrérbare CO2-aftryk ikke alene vigtige i Scaniros interne værdikæde, men også ude hos de udvalgte råvareleverandører og de værker, som vi køber aluminium, stål og jern hos. Vi køber metal hos europæiske stålværker – bla. SSAB, som har et defineret mål om at reducere sit CO2-aftryk til 20% inden 2050.

For mere information – kontakt: Keld Jensen, Adm. Direktør – E-mail: kj@scaniro.dk